ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό του περιβάλλον έχουν σαν πρωταρχική αιτία τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική με τα μέτρα εφαρμογής της στη γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια, την βιομηχανία, την κατοικία και τον τουρισμό. Αυτά αποβλέπουν στη μέγιστη οικονομική ωφέλεια, στο συντομότερο χρονικό διάστημα, από την εκμετάλλευση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων.

Μία άλλη βασική αιτία της αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο είναι η αλόγιστη και υπερβολική χρήση των φυσικών πόρων τόσο για βιοποριστικούς λόγους όσο και για λόγους αναψυχής και ιδιαίτερα τουριστικούς.

Αγαπητέ επισκέπτη και κάτοικε της περιοχής, έχοντας σαν σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού που ζει και επισκέπτεται την Πιερία, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, σου προτείνουμε την εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των μέτρων που περιέχονται στον Οδηγό που ακολουθεί.

Η τήρηση των απλών κανόνων που περιλαμβάνει μπορεί να συμβάλει στην ορθολογική χρήση των φυσικών και περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής και στην ανανέωση και επανειλημμένη χρήση τους (αειφορική χρήση).

ΟΡΗ – ΠΕΔΙΑΔΕΣ
Την τοποθέτηση των απορριμμάτων σε ειδικούς κάδους, όπου υπάρχουν
Μεταφορά των απορριμμάτων με σακούλες σε σημεία εύκολης αποκομιδής, όταν οι ειδικοί κάδοι δεν υπάρχουν
Το σβήσιμο του αναμμένου τσιγάρου μακριά από κάθε καλλιέργεια ή δάσος
Την αποφυγή χρήσης σπίρτων και άλλων εύφλεκτων υλικών κοντά σε κάθε καλλιέργεια και δάσος
Το σεβασμό της ζωής των ζώων και των φυτών του ορεινού, ημιορεινού και πεδινού φυσικού περιβάλλοντος
Την αποφυγή εκχερσώσεων, οικοπεδοποιήσεων και αυθαίρετων κατασκευών, της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, του παράνομου κυνηγιού και της παράνομης αλιείας
Την ελάττωση των προϊόντων μιας χρήσης, π.χ. πλαστικών συσκευασιών κλπ, με την παράλληλη αύξηση της χρήσης γυάλινων συσκευασιών
Την χρήση υλικών χάρτου προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές
Την ανακύκλωση απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, όταν αυτό είναι εφικτό
Την εξοικονόμηση ενέργειας με κάθε δυνατό τρόπο στην κατοικία, στο μέσο μεταφοράς κ.α.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Για την προστασία του Περιβάλλοντος στον Εθνικό Δρυμό προτείνουμε:
Την είσοδο στον Δρυμό μόνο από τους υπάρχοντες δρόμους , την κυκλοφορία στο εσωτερικό του μόνο στα διαμορφωμένα μονοπάτια από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, τη στάθμευση αποκλειστικά στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους,
καθώς και την αποφυγή:

Της κοπής δέντρων και ξεριζώματος θάμνων, φυτών, της συλλογής ή καταστροφής φυτοχώματος, σπόρων, φωλιών, αυγών, νεοσσών
Του κυνηγιού κάθε ζώου με οποιοδήποτε μέσο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς
Της πρόκλησης ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς
Της ελεύθερης κυκλοφορίας παιδιών κάτω των 14 ετών χωρίς συνοδό και οποιωνδήποτε συνοδευόμενων ζώων
Της καταστροφής ή απομάκρυνσης τεχνικών έργων και υλικών του Δρυμού
Του ανάμματος φωτιάς και της ρήψης αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων
Της κατασκήνωσης με οποιαδήποτε μορφή
Της πώλησης τροφίμων και άλλων αντικειμένων, καθώς και της έκθεσης και διανομής τους με οποιονδήποτε τρόπο
Της κολύμβησης στα ρέματα του Δρυμού
Της τοποθέτησης σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα υπάρχοντα δοχεία απορριμμάτων και της ρύπανσης του χώρου του Δρυμού γενικά
Της βοσκής κάθε ζώου
Της εγκατάστασης κυψελών μελισσοσμηνών χωρίς την άδεια των αρμοδίων υπηρεσιών.

ΑΚΤΕΣ
Για το Παράκτιο και Παραθαλάσσιο Περιβάλλον προτείνουμε:
Τη διατήρηση της ακτής καθαρής με τη χρήση κάδων απορριμμάτων που υπάρχουν και την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας με τροφές, χαρτιά, σκουπίδια, πλαστικά ή μεταλλικά αντικείμενα και λάδια μηχανής σκαφών. Όπου δεν υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων, απαραίτητη είναι η μεταφορά των σκουπιδιών με σακούλες σε σημεία εύκολης αποκομιδής
Την επιλογή προϊόντων που δημιουργούν λιγότερα σκουπίδια
Ττην επιλογή απορρυπαντικών φιλικών με το περιβάλλον και την αποφυγή χρήσης προϊόντων επικίνδυνων και τοξικών
Το σεβασμό της βλάστησης από θάμνους και δέντρα του ευρύτερου φυσικού παράκτιου χώρου ώστε να παραμένει, αν είναι δυνατόν, ανέπαφος
Το βάδισμα, την ενοικίαση ποδηλάτου ή τη χρήση του τοπικού λεωφορείου για την πρόσβαση στην παραλία
Την εφαρμογή των κωδίκων συμπεριφοράς σε κάθε τοπική παραλία και των οδηγιών για ασφάλεια, όπως επίσης την αναφορά στις Αρμόδιες Αρχές κάθε καταστροφής ή υποβάθμισης του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος (φυτών, ζώων, κλπ.)
Τον περιορισμό της χρήσης νερού και ρεύματος στον τόπο παραθερισμού ή και κατοικίας
Την προτίμηση και επιλογή τοποθεσίας για διακοπές που ενδιαφέρεται και παίρνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντός της

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
Για το Περιβάλλον των Υδροβιοτόπων προτείνουμε:
Την είσοδο και κυκλοφορία μόνο από τους υπάρχοντες δρόμους και τα διαμορφωμένα μονοπάτια και παρατηρητήρια
Την αποφυγή της εξόρυξης άμμου, της καταστροφής και συλλογής θάμνων, φυτών, σπόρων, φυτοχώματος, φωλιών, αυγών, νεοσσών και γενικά όλων των ειδών της χλωρίδας και πανίδας
Την αποχή από το κυνήγι και το ψάρεμα κάθε ζώου και ψαριού με οποιοδήποτε μέσο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
Την αποφυγή θορύβων και ενοχλήσεων των ζώων και πτηνών (υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να φύγουν και να μην επανέλθουν ποτέ στους υδροβιότοπους της Πιερίας)
Την ορθολογική χρήση του νερού, π.χ. την κατασκευή φραγμάτων με προαπαιτούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Την αποφυγή των εκχερσώσεων και οικοπεδοποιήσεων υγροτοπικών εκτάσεων, της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στις γειτονικές γεωργικές περιοχές και της ρύπανσης από λύματα προερχόμενα από αποχετεύσεις και απόβλητα γειτονικών οικισμών και βιομηχανιών
::
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH DEUTCH Χάρτης Πλοήγησης
Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας
Design by Minimal
Συντελεστές Έργου
Copyright © 2007 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - All rights reserved.
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ