ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
..........................................................................................................................................................................................................................................
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την άφιξή του ο επισκέπτης εύκολα διαπιστώνει τον ξεχωριστό τρόπο ζωής των κατοίκων και δέχεται την οργανωμένη εξυπηρέτηση μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διοίκησης της Πιερίας.

Η Πιερία παρουσιάζει δείγματα ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, η βιοτεχνία, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, το εμπόριο και οι μεταφορές αποτελούν τους κυριότερους τομείς επαγγελματικής και οικονομικής απασχόλησης των κατοίκων.

Οι δραστηριότητες αυτές συντονίζονται από οργανωμένους επαγγελματικούς φορείς.
::
Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH DEUTCH Χάρτης Πλοήγησης
Design by Minimal
Συντελεστές Έργου
Copyright © 2007 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - All rights reserved.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ