ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
..........................................................................................................................................................................................................................................
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ (Ε.Α.Σ)
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας είναι η δευτεροβάθμια κορυφαία συν/κή οργάνωση του Νομού.

Η σύσταση της χρονολογείται στις 6-10-1924 από ένδεκα (11) Α/βάθμιους συν/σμούς. Η σημερινή δύναμη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας αποτελείται από 74 Α' βάθμιους συνεταιρισμούς.

Έχει 42 μόνιμους υπαλλήλους και απασχολεί και 100 περίπου εποχιακούς εργάτες κυρίως στο συσκευαστήριο ακτινιδίων. Ο αριθμός των φυσικών μελών ανέρχεται σε 13.000.

Σύμφωνα με το καταστατικό και τους νόμους για τους συνεταιρισμούς, διοικείται από επταμελές (7) συμβούλιο που προκύπτει από τις εκλογές της συνέλευσης των αντιπροσώπων κάθε τρία ( 3 ) χρόνια.

Σκοποί της Οργάνωσης:
α) Η προώθηση της συν/κής ιδέας στους αγρότες.
β) Η λογιστική και διοικητική εξυπηρέτηση των Α/βάθμιων συνεταιρισμών μελών της.
γ) Η παροχή υπηρεσιών και ενημέρωση των αγροτών.
δ) Η προώθηση και διακίνηση αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό των παραγωγών.
ε) Η διασφάλιση της παραγωγής επεμβαίνοντας παρεμβατικά στη συγκέντρωση πολλών αγροτικών προϊόντων σε δικούς της αποθηκευτικούς χώρους συνολικής χωρητικότητας 40.000 τόνων.
Οι παραπάνω σκοποί επιτυγχάνονται:
α) Με την λογιστική εξυπηρέτηση των συνεταιρισμών από τη λογιστική υπηρεσία της Ε.Α.Σ.
β) Με τη διάθεση λιπασμάτων, γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων από τα αντίστοιχα πρατήρια της Ε.Α.Σ.
γ) Με τη συγκέντρωση, συντήρηση, τυποποίηση και εμπορία οπωρ/κών μέσα από τα συσκευαστήρια του Κορινού χωρητικότητας 10.000 τόνων.
δ) Με τη συγκέντρωση διαφόρων προϊόντων κυρίως δημητριακών (σιτάρι - καλαμπόκι).
ε) Με την παροχή συμβουλών, οδηγιών, πληροφοριών από την Γεωτεχνική Υπηρεσία της Οργάνωσης.
στ) Με την επιμόρφωση των αγροτών συμμετέχοντας σε διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια.
ζ) Με την καθημερινή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση των συμφερόντων του συνεταιρισμένου αγρότη.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ) Πιερίας
Σολωμού 10, 60100, Κατερίνη
Τηλ: 2351028220, Φαξ: 2351038508
::
Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH DEUTCH Χάρτης Πλοήγησης
Design by Minimal
Συντελεστές Έργου
Copyright © 2007 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - All rights reserved.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ