ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
..........................................................................................................................................................................................................................................
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
Το Επιμελητήριο Πιερίας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με αιρετά όργανα διοίκησης που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τους επιχειρηματίες μέλη του Νομού.

Σκοπός του είναι η προστασία και ανάπτυξη του Εμπορίου, της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας και των Επαγγελμάτων στην περιφέρειά του, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα για κάθε θέμα που απασχολεί το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τους επαγγελματίες του Νομού και αποτελεί το θεσμοθετημένο Σύμβουλο της πολιτείας για τα θέματα της τοπικής οικονομίας.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος για την προστασία των συμφερόντων των παραγωγικών τάξεων του Νομού.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ σε οργανωμένες εμπορικές αποστολές και εκθέσεις στο εξωτερικό για την ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με ξένες αγορές.
ΧΟΡΗΓΕΙ οικονομική ενίσχυση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των επαγγελματιών (Ομοσπονδία και Σωματεία), στον Εμπορικό Σύλλογο, καθώς και σε δραστηριότητες πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ διαλέξεις, συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για επιχειρηματίες-μέλη του και υπαλλήλους των επιχειρήσεών τους.
ΔΙΑΘΕΤΕΙ βιβλιοθήκη με μεγάλη συλλογή εμπορικών οδηγών ξένων κρατών.

ΠΑΡΕΧΕΙ πληροφορίες:
-
Για τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής.
-
Για διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού.
-
Για ζητήσεις ελληνικών προϊόντων.

ΤΗΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΗΤΡΩΑ:
1. Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.
2. Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων.
3. Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων.
4. Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων.
5. Μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων.
6. Μητρώο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.
7. Μητρώο Εμπορικών Αντιπροσώπων.
8. Μητρώο Αργυροχρυσοχόων.

ΤΗΡΕΙ Ευρετήριο διακριτικών τίτλων των επιχειρήσεων του Νομού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ το αντικείμενο δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

ΧΟΡΗΓΕΙ
-
Πιστοποιητικά καταγωγής προϊόντων και θεωρεί εξαγωγικά έγγραφα.
-
Κωδικό αριθμό σημάνσεως κοσμημάτων σε αργυροχρυσοχόους.
-
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις παντός τύπου απαραίτητα στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με τις Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.τ.λ.
-
Καταλόγους επιχειρήσεων, με στόχο τη συνεργασία των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη αυτών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 28ης Οκτωβρίου 9, 601 00 Κατερίνη.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Κέντρο: 23510.23211, 24311, 78075, 78312-5.
Διευθυντής: 23510.78317  ΦΑΞ: 23510.25124
Email: champier@otenet.gr

web page: www.champier.gr
::
Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH DEUTCH Χάρτης Πλοήγησης
Design by Minimal
Συντελεστές Έργου
Copyright © 2007 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - All rights reserved.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ