ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
..........................................................................................................................................................................................................................................
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, μετά τους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητας της που αντιστοιχούν στον Α΄ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσωπεί τον Β' Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί στο επίπεδο του Νομού τον ανώτατο θεσμό Διοίκησης για τον σχεδιασμό, την προώθηση και την πραγματοποίηση των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προσδοκιών του συνόλου των κατοίκων της. Βασικό στόχο έχει την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον πολίτη της Πιερίας και την αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών της για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των Νομαρχιακών Πολιτικών.

Η Ν.Α. Πιερίας διοικείται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Αυτό είναι 25μελές και αποτελείται από το Νομάρχη, τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου, δύο Βοηθούς Νομάρχη και 20 Νομαρχιακούς Συμβούλους.

Για να πραγματοποιήσει το βασικό στόχο της, η Ν.Α. Πιερίας έχει εγκαταστήσει στο Νομαρχιακό Κατάστημα (Διοικητήριο) νέο τηλεφωνικό κέντρο σύγχρονης τεχνολογίας και έχει εφοδιάσει όλες τις υπηρεσίες της με ηλεκτρονικούς υπολογιστές συνδεδεμένους μεταξύ τους με εσωτερικό δίκτυο παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους να αξιοποιήσουν τη βάση πληροφοριών όλων των υπηρεσιών της. Παράλληλα όλες οι υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και μέσω αυτού στις ιστοσελίδες των σημαντικότερων Ελληνικών και Διεθνών Δημοσίων και Ιδιωτικών Οργανισμών.

Για την ενημέρωση και διευκόλυνσή σας, λειτουργεί στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Νομαρχίας, το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕ.Π.Ε.Π.)
Τηλ. 2351069100-1 Φαξ 2351069102
email:kpp@pieria.gr
::
Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH DEUTCH Χάρτης Πλοήγησης
Design by Minimal
Συντελεστές Έργου
Copyright © 2007 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - All rights reserved.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ