ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΛΥΚΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ
Ανάμεσα στις πλούσιες φυσικές ομορφιές του Νομού Πιερίας, στο ακρωτήριο Αθερίδα, ξεχωρίζει ένας ιδιαίτερος τύπος υγρότοπου, η λιμνοθάλασσα της Αλυκής Κίτρους, συνολικής έκτασης περίπου 15.000 στρεμμάτων. Η λιμνοθάλασσα αυτή έχει δημιουργηθεί από τα φερτά υλικά μικρών ρεμάτων και του ποταμού Αλιάκμονα.

Στην έκταση αυτή μπορείτε να συναντήσετε σπάνια είδη τόσο από το φυτικό όσο και από το ζωικό βασίλειο. Σε οικοσυστήματα σαν κι αυτό με υψηλή αλατότητα, επιζούν μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά είδη φυτών και οργανισμών.

Οι αμμοθίνες είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Λιμνοθάλασσας του Κίτρους και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε πλάτος κι έκταση περιοχή με τέτοια βλάστηση στη Β. Ελλάδα. Εκεί επιβιώνουν ειδικά προσαρμοσμένα είδη, όπως ο κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum), ένα από τα πιο όμορφα φυτά της ελληνικής χλωρίδας που προστατεύεται με ειδική νομοθετική ρύθμιση και οι εντυπωσιακές κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου αλμυρήθρες. Εκτός από τα φυτά, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι οργανισμοί που βρίσκονται σε μεγάλη πυκνότητα και αποτελούν τροφή για τα πουλιά της περιοχής.

Χαρακτηριστικός οργανισμός, το μικρό Artemia Salina που αποτελεί τροφή ενός από τους εντυπωσιακότερους επισκέπτες της Αλυκής, του Φοινικόπτερου (Phinicopterus ruber). Το ροζ χρώμα των Φοινικόπτερων αποδίδεται στην κατανάλωση αυτών των ανόστρακων καρκινοειδών Artemia Salina. Μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί εκατόν εξήντα τρία (163) είδη πουλιών από τα οποία τα πενήντα ένα (51) φωλιάζουν στην περιοχή. Οι πληθυσμοί οκτώ ειδών που χρησιμοποιούν τον υγρότοπο είναι διεθνούς σημασίας. Τέτοια είδη είναι η χουλιαρομύτα, η βαρβάρα, η αβοκέτα, το νεροχελίδονο, ο λεπτόραμφος γλάρος, το γελογλάρονο, το νανογλάρονο και ο μαυροκέφαλος γλάρος.

Μέχρι το 1989 στην Αλυκή φώλιαζε η σημαντικότερη ποικιλία μαυροκέφαλων γλάρων (Larus melanocephalus). Σήμερα έχουν απομείνει ορισμένες οικογένειες και χρησιμοποιούν κατ' αποκλειστικότητα τον υγρότοπο μόνο για την αναπαραγωγή τους. Στη Λιμνοθάλασσα ανακαλύπτει κανείς τους πιο μεγάλους πληθυσμούς της μεσογειακής χελώνας ή ονυχοχελώνας (Testudo hermanni) σ΄ ολόκληρη την ήπειρό μας (250 ως 1000 χελώνες ανά στρέμμα). Σε διάφορα σημεία εντοπίζει κανείς επτά είδη από αμφίβια. Ανάμεσά τους κυριαρχούν οι βάτραχοι. Καταμετρήθηκαν επίσης δεκαπέντε διαφορετικά είδη από φίδια, σαύρες και χελώνες της ξηράς και του νερού.

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (NATURA 2000) η Αλυκή Κίτρους, με κωδικό GR 1250004.

Μεταξύ της Αλυκής Κίτρους και του Πλαταμώνα υπάρχουν ορισμένοι μικροί υγρότοποι. Χαρακτηριστικοί είναι το έλος μεταξύ Παραλίας και Ολυμπιακής Ακτής, οι εκβολές του Μαυρονερίου, και οι εκβολές των ρεμάτων στην παραλία του Λιτοχώρου. Οι μικροί αυτοί υγρότοποι φιλοξενούν κοινά είδη πουλιών (νερόκοτες, φαλαρίδες), αλλά και την σπάνια πετροτριλίδα. Τον χειμώνα φιλοξενούν παρυδάτια πουλιά.
::
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH DEUTCH Χάρτης Πλοήγησης
Γενικός Τουριστικός Οδηγός του Νομού Πιερίας
Design by Minimal
Συντελεστές Έργου
Copyright © 2007 Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. - All rights reserved.
...................................................................
Πατήστε στις Φωτογραφίες
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΚΙΤΡΟΥΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ